WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Học sinh nghiên cứu những vấn đề 'nóng'

Học sinh nghiên cứu những vấn đề 'nóng'
- Đề tài “Cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) - nhận thức và ứng xử của học sinh THPT” của nhóm học sinh Hoàng Khánh Linh và Lê Mỹ Anh, Trường THPT Việt Đức, Hà Nội gây chú ý khi chạm đến vấn đề nhạy cảm và còn nhiều quan điểm trái chiều trong xã hội. Khánh Linh chia sẻ, ...

Follow by Email