Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Học sinh nghiên cứu những vấn đề 'nóng'

Học sinh nghiên cứu những vấn đề 'nóng'
- Đề tài “Cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) - nhận thức và ứng xử của học sinh THPT” của nhóm học sinh Hoàng Khánh Linh và Lê Mỹ Anh, Trường THPT Việt Đức, Hà Nội gây chú ý khi chạm đến vấn đề nhạy cảm và còn nhiều quan điểm trái chiều trong xã hội. Khánh Linh chia sẻ, ...

Follow by Email