WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

Hàng triệu người dùng Facebook Mỹ đã bị thuật toán theo dõi như thế nào?

Hàng triệu người dùng Facebook Mỹ đã bị thuật toán theo dõi như thế nào?
- Thuật toán đó theo dõi kể cả những dòng trạng thái mà người dùng bỏ đi, những gì mà người dùng “thích” khi họ xem dòng tin tức để thu thập những thông tin cá nhân nhạy cảm về xu hướng tình dục, chủng tộc, giới tính thậm chí cả trí tuệ và những trải nghiệm buồn thời thơ ấu. Theo bài báo được The ...

Follow by Email