Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Hàng triệu người dùng Facebook Mỹ đã bị thuật toán theo dõi như thế nào?

Hàng triệu người dùng Facebook Mỹ đã bị thuật toán theo dõi như thế nào?
- Thuật toán đó theo dõi kể cả những dòng trạng thái mà người dùng bỏ đi, những gì mà người dùng “thích” khi họ xem dòng tin tức để thu thập những thông tin cá nhân nhạy cảm về xu hướng tình dục, chủng tộc, giới tính thậm chí cả trí tuệ và những trải nghiệm buồn thời thơ ấu. Theo bài báo được The ...

Follow by Email