Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Gần 40% học sinh Hà Nội từng có quan hệ tình dục, chuyên gia không sốc

Gần 40% học sinh Hà Nội từng có quan hệ tình dục, chuyên gia không sốc
Còn những trường hợp các em ít được quan tâm thì sẽ có xu hướng tự phát, do đó nhu cầu về tình dục lại càng thôi thúc. Đặc biệt, giáo dục sinh sản, giáo dục giới tính trong nhà trường còn ít, các cô giáo chưa mạnh dạn để đề cập, giáo viên chưa xuất phát từ sự cởi mở để nhận ra tác hại của quan hệ ...

Follow by Email