Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Cambridge Analytica đã biến nút “like” trên Facebook thành công cụ chính trị như thế nào?

Cambridge Analytica đã biến nút “like” trên Facebook thành công cụ chính trị như thế nào?
- Vài chục nút "like" cũng là quá đủ để thuật toán này có thể dự đoán xem người dùng sẽ bỏ phiếu cho Đảng nào, giới tính của họ là gì, họ có xu hướng quan hệ đồng giới hay khác giới, bố mẹ của họ có chung sống hòa thuận với nhau hay không, họ có từng bị lạm dụng hay có nguy cơ bị lạm dụng hay ...

Follow by Email