Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Bí mật của người 'hồn lạc xác'

Bí mật của người 'hồn lạc xác'
- Người chuyển giới có nhiều mong muốn được đối xử công bằng tuy nhiên họ vẫn tự xác định sống chung với thiệt thòi và những khoảng trống mà hormon bổ sung không hoàn .... Nói về xã hội kỳ thị, Phong cho rằng nhiều gia đình tẩy chay, từ bỏ đứa con giới tính khác thường “huống chi người dưng”.

Follow by Email