WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

Bao nhiêu tuổi có thể làm "chuyện người lớn"?

Bao nhiêu tuổi có thể làm "chuyện người lớn"?
- trong khi giới trẻ các nước phương Tây đang có xu hướng giữ gìn trước hôn nhân thì chúng ta lại chạy theo trào lưu quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vấn đề cốt lõi vẫn là việc giới trẻ rất cần được giáo dục giới tính một cách bài bản từ nhỏ để các em biết trân quý bản thân, hiểu bản chất của tình bạn, ...

Follow by Email