วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?
- Chiến thắng ấy sẽ giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn hơn về những người thuộc cộng đồng LGBT, rằng họ không như những gì chúng ta vẫn đem ra làm đề tài chọc cười nhau trên sóng truyền hình hay ngoài rạp chiếu phim. Họ cũng đẹp, cũng duyên dáng, cũng thông minh, cũng tinh tế, cũng vui buồn ...