WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?

Ầm ĩ gọi Hương Giang là "đàn ông" hay "gái cong": Chúng ta đang cười sai, vui sai, đùa sai?
- Chiến thắng ấy sẽ giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn hơn về những người thuộc cộng đồng LGBT, rằng họ không như những gì chúng ta vẫn đem ra làm đề tài chọc cười nhau trên sóng truyền hình hay ngoài rạp chiếu phim. Họ cũng đẹp, cũng duyên dáng, cũng thông minh, cũng tinh tế, cũng vui buồn ...

Follow by Email