WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

10% học sinh hết lớp 9 và 39% hết lớp 12 đã quan hệ tình dục: 'Báo động về tình dục học đường'

10% học sinh hết lớp 9 và 39% hết lớp 12 đã quan hệ tình dục: 'Báo động về tình dục học đường'
- Còn những trường hợp cá biệt, lại ít được giáo dục, quan tâm thì các em sẽ có xu hướng tự phát, do đó nhu cầu về tình dục lại càng thôi thúc. ... Khi các em không được giáo dục định hướng về giới tính, về tình dục thì các em càng dễ phải chịu những tác động từ bên ngoài xã hội bấy nhiêu, đặc biệt là ...

Follow by Email