Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

10% học sinh hết lớp 9 và 39% hết lớp 12 đã quan hệ tình dục: 'Báo động về tình dục học đường'

10% học sinh hết lớp 9 và 39% hết lớp 12 đã quan hệ tình dục: 'Báo động về tình dục học đường'
- Còn những trường hợp cá biệt, lại ít được giáo dục, quan tâm thì các em sẽ có xu hướng tự phát, do đó nhu cầu về tình dục lại càng thôi thúc. ... Khi các em không được giáo dục định hướng về giới tính, về tình dục thì các em càng dễ phải chịu những tác động từ bên ngoài xã hội bấy nhiêu, đặc biệt là ...

Follow by Email