วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Dùng kết hợp thuốc giảm nguy cơ đột quỵ

Dùng kết hợp thuốc giảm nguy cơ đột quỵ
- Các chuyên gia thuộc Đại học McMaster (Canada) tiến hành một cuộc thử nghiệm lâm sàng trên 12.700 người ở 21 quốc gia, tất cả đều khỏe mạnh nhưng có những tác nhân rủi ro mắc bệnh tim trong tương lai. Tuổi đời bình quân của những đối tượng này là 66. Họ được chia ngẫu nhiên thành 4 nhóm ...