WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

Hợp tác với WHO để giải quyết các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế

Hợp tác với WHO để giải quyết các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế
- Bên cạnh đó, chương trình nhằm làm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, bao gồm HIV/AIDS và viêm gan, lao phổi, sốt rét và các bệnh do véc-tơ khác, các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin cũng như các bệnh không lây. Cơ quan chủ quản của chương trình là Bộ Y tế.

Follow by Email