WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Thành viên cộng đồng LGBT nên làm gì khi có ý định tự vẫn?

Thành viên cộng đồng LGBT nên làm gì khi có ý định tự vẫn?
- Vào thời điểm nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, nếu chưa từng biết đến sự tồn tại của LGBT, rất nhiều người sẽ hoang mang, lo sợ. Thậm chí, một số còn nghĩ bản thân đang bị “bệnh”. Mặt khác, ngay từ khi sinh ra, đa phần mọi người sẽ chỉ thừa nhận tình yêu nam nữ hoặc sinh ra là giới tính nữ ...