วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Một số lưu ý khi con ở tuổi dậy thì

Một số lưu ý khi con ở tuổi dậy thì
- Từ 14 - 15 tuổi, sự tăng tiết các hormon sinh dục cùng với nhận thức rõ hơn về giới tính đã thôi thúc trẻ nảy sinh tình cảm với bạn khác giới. ... Lúc này tính cách trẻ phát triển theo xu hướng độc lập, tự khẳng định bản thân, muốn thoát khỏi kiểm soát của gia đình, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ xã ...