WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Thầy giáo đồng tính: 'Khi công khai, tôi đã từng nghĩ tới điều xấu nhất là mất việc'

Thầy giáo đồng tính: 'Khi công khai, tôi đã từng nghĩ tới điều xấu nhất là mất việc'
- Thời điểm đó, mình cũng đã hiểu về đồng tính và từng cộng tác với các bạn trong cộng đồng LGBT nên không bị sốc hay hoang mang. Mình đã dành ...