WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Thảm cảnh người đồng tính ở Azerbaijan: Bị đánh đập và tra tấn bằng điện giật

Thảm cảnh người đồng tính ở Azerbaijan: Bị đánh đập và tra tấn bằng điện giật
- Anh là một trong hàng chục người LGBT bị bắt trong một vụ càn quét lớn chưa từng thấy tại thủ đô Baku của Azerbaijan (nằm ở phía Tây Nam, châu ...