วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Tại sao bữa ăn trưa ở trường học Nhật được xem là tốt nhất thế giới

Tại sao bữa ăn trưa ở trường học Nhật được xem là tốt nhất thế giới
- Dân trí Tại sao trẻ em Nhật được đánh giá là khoẻ mạnh nhất trên thế giới, một phần cũng vì các em có bữa ăn trưa lành mạnh ở trường học. Hãy xem lý do vì sao để trẻ em Nhật có được điều này. Ở nước Mỹ, khi nghĩ về thực đơn bữa trưa ở trường học ...