วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Sự phát triển của cộng đồng LGBT trong lịch sử Việt Nam

Sự phát triển của cộng đồng LGBT trong lịch sử Việt Nam
- Trước mỗi mùa pride, câu hỏi “Tại sao cộng đồng LGBT lại tự hào?”, “Cộng đồng LGBT tự hào vì điều gì?” lại được đưa ra để thảo luận.