WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

Nam chính trong phim đam mỹ 'Bồ' tự nhận bản thân giống nhân vật 90%

Nam chính trong phim đam mỹ 'Bồ' tự nhận bản thân giống nhân vật 90%
- Mình cũng là người ủng hộ cộng đồng LGBT nên khi vào vai bản thân cố gắng nghiên cứu kịch bản để có thể bắt nhập cảm xúc, tính cách Bi một cách ...