WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

Lâm Khánh Chi đáp trả Phương Thanh: 'Chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT'

Lâm Khánh Chi đáp trả Phương Thanh: 'Chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT'
- phức tạp rồi còn lôi cả cộng đồng LGBT của chúng em ra sỉ nhục như thế này. Em mong chị dừng lại. Chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT".