WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Vì sao phụ nữ thế giới ngày càng lười sinh con?

Vì sao phụ nữ thế giới ngày càng lười sinh con?
- Xét về mặt giới tính, nguyên nhân không muốn có con cũng khác biệt giữa nam và nữ. Phần lớn ... Rõ ràng, những nam giới có kiến thức thường có xu hướng sinh con muộn hoặc lựa chọn kỹ hơn khi tìm bạn đời sinh con. Một yếu tố ...