WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Nguy cơ không có nơi điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân nhiễm HIV

Nguy cơ không có nơi điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân nhiễm HIV
- Thông tin trên được bác sỹ Tiêu Thị Thu Vân, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị giao ban Khối ...