WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Hàn Quốc: 'Trừng phạt lính đồng tính nhằm mục đích giữ trật tự'

Hàn Quốc: 'Trừng phạt lính đồng tính nhằm mục đích giữ trật tự'
- Chứng kiến các diễn biến trên, Kyle Knight, một nhà nghiên cứu quyền LGBT của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch), đã đứng ra ...