WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

God's Own Country: câu chuyện tình đồng tính của vùng quê nước Anh

God's Own Country: câu chuyện tình đồng tính của vùng quê nước Anh
- Năm 2017 có lẽ sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ đối với nền điện ảnh dành cho cộng đồng LGBT. Cùng với các siêu phẩm ăn khách như “Call me ...