WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Cầu vồng sáu màu tỏa sáng rực rỡ tại Vĩnh Long

Cầu vồng sáu màu tỏa sáng rực rỡ tại Vĩnh Long
- Cuối tuần qua, sự kiện Viet Pride (Tự hào đồng tính) 2017 tại tỉnh Vĩnh Long đã thu hút hàng trăm người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính ...