วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số nhanh

Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số nhanh
- Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh, hiện tượng dân số già hóa không chỉ là một thách thức đối với Việt Nam, mà còn là cơ hội cho những doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đang có ...