WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Ung thư da: phát hiện sớm – điều trị hiệu quả

Ung thư da: phát hiện sớm – điều trị hiệu quả
- Hầu hết ung thư da phát sinh do ảnh hưởng kéo dài tác dụng tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, ung thư da được phát hiện từ các nguyên nhân khác như tia phóng xạ, các sản phẩm của nhựa than đá, thạch tín, hóa chất diệt cỏ… Ung thư da là gì.