Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2017年7月27日星期四

Thói quen ngủ của người không thành công bạn nên rút kinh nghiệm

Thói quen ngủ của người không thành công bạn nên rút kinh nghiệm
- Người không thành công thường thức trắng đêm, ngủ nướng và bỏ bê vấn đề vệ sinh. Ngủ đầy đủ là lời khuyên bất cứ ai cũng từng nghe. Trên thực tế, một giấc ngủ ngon không chỉ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, làm việc hiệu quả mà còn giảm nguy cơ mắc ...