WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Hơn 8 tỷ tấn nhựa được sản xuất trong 65 năm qua

Hơn 8 tỷ tấn nhựa được sản xuất trong 65 năm qua
- Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ), ước tính có khoảng 8,3 tỷ tấn nhựa được sản xuất từ năm 1950 đến năm 2015. Một nghiên cứu về lượng nhựa được sản xuất trên thế giới đã lần đầu tiên được công bố và đây thực ..