WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Hàng nghìn người bán dâm, TP HCM chỉ nắm hồ sơ 180 cô

Hàng nghìn người bán dâm, TP HCM chỉ nắm hồ sơ 180 cô
- Ngày 25/7, làm việc với đoàn giám sát thuộc Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về công tác phòng, chống HIV/AIDS và mại dâm, Phó giám đốc ...