WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Cộng đồng LGBT bức xúc vì hành động 'con sâu làm rầu nồi canh' của Tùng Sơn và Phạm Hà

Cộng đồng LGBT bức xúc vì hành động 'con sâu làm rầu nồi canh' của Tùng Sơn và Phạm Hà
- Ngay khi những hình ảnh quá lố của Tùng Sơn và Phạm Hà được đăng tải, không ít thành viên cộng đồng LGBT tỏ thái độ bất bình với hai nhân vật ...