WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Đàn ông càng lớn tuổi sinh con càng thông minh?

Đàn ông càng lớn tuổi sinh con càng thông minh?
- Một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Đại học Hoàng gia London, Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng đàn ông càng lớn tuổi sinh con sẽ càng thông minh hơn. Ảnh minh hoạ. Mặc dù một số nghiên cứu trước đây cho rằng đàn ông lớn tuổi khi sinh ...