WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

30 thanh thiếu niên LGBT và có HIV ở Việt Nam được đào tạo kỹ năng lãnh đạo

30 thanh thiếu niên LGBT và có HIV ở Việt Nam được đào tạo kỹ năng lãnh đạo
- Hôm nay, Quỹ Amazin Lê Thị công bố khởi động chương trình Lãnh đạo, Thể thao và Giáo dục dành cho thiếu niên thuộc nhóm ...