Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2017年7月27日星期四

10 lợi ích của nước ép ổi

10 lợi ích của nước ép ổi`
Bạn mệt mỏi vì uống viên vitamin C mỗi ngày? Câu trả lời rất đơn giản, bạn có thể thay thế thuốc vitamin C bằng thực phẩm giàu vitamin C tự nhiên từ những trái cây như ổi. Ổi giàu canxi, niacin, phốt pho, kali, vitamin A và B, sắt và acid folic ...