WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Đừng xây dày bức tường kì thị LGBT bằng những chiêu trò làm lố nổi tiếng'

Đừng xây dày bức tường kì thị LGBT bằng những chiêu trò làm lố nổi tiếng'
- Mình đến với LGBT Việt Nam cũng rất tình cờ. Thời điểm đó, mình muốn được trải nghiệm bản thân để năm 20 tuổi, mình đủ năng lực làm một dự án ...