WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Đừng bao giờ nghĩ 'mình là người chuyển giới chưa thành công'

Đừng bao giờ nghĩ 'mình là người chuyển giới chưa thành công'
- Cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà chuyển giới Sam Dylan Finch, một nhà văn, nhà hoạt động LGBT tại Mỹ về trải nghiệm trong hành trình tự tin ...