WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tăng thuế thuốc lá: Tại sao không?

Tăng thuế thuốc lá: Tại sao không?
Bản thân tôi từng nhiều lần chứng kiến vị đại diện được cử đọc lời kêu gọi “Không hút thuốc” trong ngày “Thế giới không thuốc lá” tại các địa phương, sau khi rời bục diễn thuyết đã vội vã tìm đến một nơi vắng vẻ châm một điếu thuốc và rít say sưa. Quả là một thói quen tai hại, nhưng khó bỏ!
Câu chuyện trên là một ví dụ điển hình cho thực trạng thói quen hút thuốc lá ở nước ta vẫn đang diễn ra phổ biến. Theo WHO, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người chết do trực tiếp hút hoặc gián tiếp hít khói thuốc lá. Tổn thất về kinh tế của thuốc lá ước tính hơn 24.600 tỷ đồng, tương đương 1,17 tỷ USD mỗi năm. Trước những hệ lụy khôn lường này, đại diện WHO cho rằng, Việt Nam cần tăng thuế thuốc lá để hạn chế người dùng, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước.