WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Nhìn lại 5 mùa Viet Pride đồng hành cùng LGBT Việt

Nhìn lại 5 mùa Viet Pride đồng hành cùng LGBT Việt
- Trong 5 năm qua, sự kiện Viet Pride đã “phủ sóng” hơn 30 tỉnh thành, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng LGBT và xã hội.