WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Miley Cyrus khoe BST giày Converse lục sắc cho 'Tháng Tự hào' của cộng đồng LGBT

Miley Cyrus khoe BST giày Converse lục sắc cho 'Tháng Tự hào' của cộng đồng LGBT
- Miley Cyrus từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ công khai ủng hộ cộng đồng LGBT, với rất nhiều hoạt động từ trình diễn, đến sáng tác ca ...