WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Miley Cyrus kết hợp cùng Converse ra mắt dòng giày sặc sỡ màu sắc

Miley Cyrus kết hợp cùng Converse ra mắt dòng giày sặc sỡ màu sắc
- Sự kiện Pride được xem như lễ hội riêng dành cho cộng đồng LGBT, đây cũng là dịp để mọi người cùng kêu gọi xoá bỏ định kiến, phân biệt đối xử ...