WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Hơn 51% nguyên liệu thuốc nhập từ Trung Quốc

Hơn 51% nguyên liệu thuốc nhập từ Trung Quốc
- Thuốc sản xuất trong nước mới đáp ứng 45% nhu cầu thuốc, chủ yếu là các thuốc đơn giản, thông thường; còn lại lệ thuộc nhập khẩu, viện trợ. 90% nguyên liệu vẫn phải nhập khẩu. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng về phát triển dược liệu.