WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Hội thảo “Giáo dục con em cán bộ, hội viên phụ nữ không tệ nạn ma túy”

Hội thảo “Giáo dục con em cán bộ, hội viên phụ nữ không tệ nạn ma túy”
- tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên; xây dựng điểm “Chi, tổ, hội phụ nữ không có tệ nạn ma túy”.