WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Gặp chàng trai chuyển giới mê chụp ảnh cưới cho LGBT

Gặp chàng trai chuyển giới mê chụp ảnh cưới cho LGBT
- Mặc dù có một công việc văn phòng ổn định nhưng việc bị gò bó và không được là chính mình đã khiến chàng trai chuyển giới nam Hà thành quyết ...