WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Facebook chặn biểu tượng cầu vồng ở các nước không ủng hộ LGBT

Facebook chặn biểu tượng cầu vồng ở các nước không ủng hộ LGBT
- Trong tháng tự hào (Pride month - tháng dành riêng cho cộng đồng LGBT), Facebook đã ra mắt một biểu tượng reaction hoàn toàn mới mang hình ...