WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cuối cùng người LGBT da màu đã hiện diện trên cờ cầu vồng

Cuối cùng người LGBT da màu đã hiện diện trên cờ cầu vồng
- Những người đồng tính da màu đã vô cùng hạnh phúc khi lá cờ tự hào của LGBT được thêm màu nâu và đen ở trên cùng của 6 màu cầu vồng ...