WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cuộc sống hai mặt ít biết của người đồng tính tại Trung Quốc

Cuộc sống hai mặt ít biết của người đồng tính tại Trung Quốc
- Dongcheng và người vợ “hợp pháp” của anh là hai trong số ước tính 70 triệu người thuộc nhóm người LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) tại Trung Quốc. Họ hàng ngày phải sống với nhiều nỗi e ngại và lo sợ về sự ruồng bỏ của xã hội. Một khảo sát của tổ chức WorkForLGBT đối với 20.000 người LGBT mới đây cho thấy có 4% trong số đó dám công khai giới tính thật. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng tính luyến ái được coi là “bất hợp pháp” ở Trung Quốc cho đến năm 1997 và đến năm 2001 được coi là bệnh rối loạn tâm thần. Dư luận xã hội Trung Quốc vẫn khá bảo thủ, một phần do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo.