WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chuyện ít biết về năm tháng trầm cảm vì bị xa lánh của hotboy đồng tính Sài thành

Chuyện ít biết về năm tháng trầm cảm vì bị xa lánh của hotboy đồng tính Sài thành
- Sinh ra ở một làng quê nhỏ, những định kiến của mọi người xung quanh về cộng đồng LGBT đã từng khiến hotboy đồng tính Tân Ken trầm cảm nhiều ...