WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Chàng dân tộc Thái: '10 năm trôi qua, dân bản vẫn gọi tôi là bê đê'

Chàng dân tộc Thái: '10 năm trôi qua, dân bản vẫn gọi tôi là bê đê'
- Hùng, một nhiếp ảnh gia có tiếng trong cộng đồng LGBT Thanh Hóa. Ước mơ hiện tại của chàng trai ấy là thực hiện nhiều hơn nữa những bộ ảnh về ...