WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Cách giúp bệnh nhân tăng huyết áp dễ ngủ

Cách giúp bệnh nhân tăng huyết áp dễ ngủ
- Để tránh làm bệnh tăng huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn do ngủ không ngon giấc thì người bệnh cần tránh tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt và các yếu tố có thể gây mất giấc ngủ. Để ngủ ngon, người bệnh tăng huyết áp phải chuẩn bị phòng ngủ thật yên ...

Follow by Email