WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Bạn trẻ LGBT trăn trở việc đi xét nghiệm HIV công khai

Bạn trẻ LGBT trăn trở việc đi xét nghiệm HIV công khai
- Ngày 11/6, hàng chục bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT tham gia chương trình cộng đồng về tầm soát sức khỏe, xét nghiệm HIV miễn phí do Trung tâm ...