Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

6 xét nghiệm giúp phát hiện sớm ung thư

6 xét nghiệm giúp phát hiện sớm ung thư
- Thống kê cho thấy mỗi năm, Việt Nam có khoảng 150.000 ca mắc ung thư và khoảng 80.000 trường hợp tử vong. PGS.TS Nguyễn Nghiêm Luật - Bệnh viện Đa khoa Medlatec - cho biết một số loại ung thư có thể biểu hiện các dấu hiệu và triệu chứng ung thư ...

Follow by Email